Agama yang disebarkan oleh bangsa Portugsi di daerah pendudukannya adalah….