Agama yang disebarkan oleh bangsa Portugsi di daerah pendudukannya adalah….

a. Hindu
b. Buddha
c. Islam
d. Nasrani
e. Konghucu

Jawaban: d

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button