Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil seperti pada kenampakan jika dilihat dari atas ditambah dengan tulisan-tulisan sebagai tanda. Pendapat tersebut menurut….

a. ICA
b. Erwin Raisz
c. Soetardjo Soerjosoemarno
d. ahli geografi
e. Bintarto

Jawaban: b

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button