Sosiologi ada hubungannya dengan sejarah, sebab sosiologi juga mempelajari….

a. peristiwa masa lampau yang pernah terjadi
b. sebab-sebab terjadinya peristiwa masa lampau
c. peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan
d. hubungan sebab-akibat pada masa lampau
e. masa lampau, masa kini, dan masa datang

Jawaban: c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button